حد تقریبی قیمت سفارش برد مدار چاپی را می توانید در این لینـک ببینید ولی با توجه به این که شرایط سفارش از جمله چاپهای مورد نیاز، میزان سوراخکاری، دقت چاپ و ... ممکن است تأثیر زیادی در هزینه انجام سفارش داشته باشند، با استفاده از فرم زیر می توانید قیمت دقیق انجام سفارش خود را از ما استعلام کنید:


اطلاعات تماس مشتری

به منظور امکان برقرای تماس، موارد ستاره دار را حتماً تکمیل نمایید:


مشخصات برد PCB

تغییر فایل انتخاب فایل

توضیحات استعلام قیمت

مشاهده شرایط و ضوابط سفارش PCB

ارتباط با بیس الکترونیک