این فرم برای ثبت سفارش مونتاژ بردهای SMD آماده شما می‌باشد. چنانچه بردهای خود را هنوز آماده نکرده و مایلید تولید برد مدار چاپی و مونتاژ بردها را به صورت یکجا به بیس الکترونیک بسپارید، از فرم ثبت سفارش تولید مدار چاپی استفاده کنید.

مشخصات مشتری

به منظور امکان برقرای تماس، موارد ستاره دار را حتماً تکمیل نمایید:

برای ارسال نسخه ای از سفارش برای شما

مشخصات سفارش مونتاژ SMT


تغییر فایل انتخاب فایل
تغییر فایل انتخاب فایل


روش تحویـل

توضیحـات سفارش

*

ارتباط با بیس الکترونیک